Liraglutide – терапия на затлъстяване?01/07/2010

Инкретиновият миметик Victoza (liraglutide)* на Novo Nordisk ще влезе отново в напреднал етап на клинични изследвания – този път като терапия на затлъстяване, според ръководителя на научната дейност на фирмата Mads Krogsgaard Thomsen, цитиран през юни от Reuters.

Датската компания ще поднови през първата половина на 2011 изследователската програма в областта на затлъстяването, която бе прекратена в средата на 2009, с клинични проучвания с участието на около 5000 пациенти. Очаква се тези изпитвания да приключат през 2013 (1).

Victoza бе одобрен в Европа за лечение на диабет тип 2 през 2009 и в САЩ през февруари тази година. Той е показан за приложение като комбинирана терапия, като може да се добавя към монотерапията с metformin или със СУП, или към двойната терапия – metformin и СУП, или metformin и тиазолидиндион.

Този път Victoza ще бъде изследван като възможна терапия на болестно затлъстяване или на затлъстяване при пациенти, които имат пре-диабет или други метаболитни отклонения. Медикаментът няма да се прилага при хора с наднормено тегло.

В България над 30% от хората са със затлъстяване.

Liraglutide e дългодействащ аналог на човешкия глюкагоно-подобен пептид-1 (GLP-1) с еднократен дневен прием (инжектира се подкожно). Неговият профил на ефективност и безопасност бе доказан в програмата LEAD (поредица от проучвания LEAD1, 2, 5 и 6), в който liraglutide бе директно сравнен с roziglitazone, glimepiride, инсулин glargine и exenatide* (всичките прилагани като допълнителна терапия при пациенти с диабет тип 2).

Очаква се Novo Nordisk да създаде цяло портфолио от продукти на базата на liraglutide, като за целта се провеждат клинични изследвания в следните области:

– ефекти на Victoza върху сърдечносъдовите заболявания (LEADER)

– комбинирано приложение на Victoza с експерименталния инсулин на фирмата degludec (NN1250), който завърши фаза 2 на клинични изпитвания

– ефективност на готовата комбинация с фиксирани дози на liraglutidе и degludec за едновременно подкожно приложение

– лекарствена форма на Victoza за приложение веднъж седмично (втората половина на 2011).

Degludec е неутрален, разтворим, ултра-дългодействащ инсулин от ново поколение с много плавен и предвидим профил на действие над 24 часа. Има потенциала да се прилага три пъти в седмицата.

Очакванията са, че през 2011 година Novo Nordisk ще обяви и стратегията за разработка на semaglutide, който е втори GLP-1 аналог на фирмата.

Semaglutide, който е базиран на различна молекула от тази на liraglutide, вече завърши фаза 2 клинични изследвания, докато Victoza за еднократна седмична употреба е в предклинична фаза на разработка.

Очакванията са, че Victoza за еднократна седмична употреба ще се превърне в блокбъстър (blockbuster – лекарство с продажби за над един милиард долара за година).

Негови конкуренти ще са Bydureon – версия на Byetta (exenatide с удължено освобождаване) на Eli Lilly и Amylin, също за еднократно седмично приложение (одобрен от FDA), и taspoglutide, трети GLP-1 аналог с удължено освобождаване, разработван от Roche и Ipsen. Roche обяви през юни, че ще отложи клиничните изследвания на taspoglutide с 18 месеца, поради регистрирани алергични реакции и гастроинтестинални странични действия.

Използван източник:

http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.pdf

* Човешкият инкретинов хормон глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) забавя прогресията на бета-клетъчната дисфункция и промотира бета-клетъчната регенерация при животински модели.

В клинични проучвания, GLP-1рецепторните агонисти (exenatide и liraglutide) показаха, че подобряват гликемичния контрол, като: повишават глюкозо-стимулираната секреция на инсулин, потискат секрецията на глюкагон, намаляват чернодробната продукция на глюкоза и възстановяват първата фаза на инсулиновата секреция.

Във високи концентрации, те забавят изпразването на стомаха, повишават чувството за засищане и намаляват приема на храна (анорексично действие), което води до загуба на тегло.