Диабетна нефропатия: Превенция и лечение01/07/2010

Интензивният гликемичен контрол (прицелно ниво на хемоглобин A1c<7%) и лечението на високото артериално налягане (прицелно ниво на АН<130/80 mmHg при нормална бъбречна функция или <125/75 mmHg при бъбречно увреждане) намаляват значимо при пациентите с диабет тип 1 и тип 2 появата и прогресирането на диабетната нефропатия (ДН), която е една от най-честите причини за терминална […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.