Ваксина срещу автоимунен диабет?01/04/2010

В бъдеще е възможно диабетът – седмата по честота причина за смъртност в развитите страни, да се лекува с ваксина. В момента се разработват седем ваксини, за които се предполага, че ще създадат пазар за $2.4 милиарда към 2020, според анализ на компанията Kalorama Information (1).

В най-напреднала фаза на развитие е ваксината на шведската компания Diamyd Medical. До края на тази година се очакват резултатите от фаза 3 клинично проучване в Европа (девет страни) и САЩ при 640 деца и подрастващи с новодиагностициран диабет тип 1.

Изследването ще оцени възможностите на ваксината да забавя и/или да спира автоимунното разрушаване на инсулин-произвеждащите клетки, като се запази възможността на тези клетки да произвеждат инсулин. Ваксинираните ще бъдат проследени за период от 15 месеца. Одобрението на продукта се очаква през 2011.

Резултатите от фаза 2 клинични проучвания показват, че болните, на които ваксината е приложена наскоро след диагностицирането на диабет тип 1, са имали за период от четири години значително по-малки инсулинови нужди и са поддържали по-стабилен гликемичен статус, в сравнение с контролната група на плацебо.

Това показва, че ваксината е предпазила по-дълго инсулин-произвеждащите клетки от пълно разрушаване (намалила е апоптозата). При клиничната изява на диабета са налице едва 10-20% от тези клетки, които също постепенно загиват в хода на заболяването (развива се абсолютен инсулинов дефицит).

Ваксината на Diamyd индуцира имунен толеранс към декарбоксилазата на глутаминовата киселина (GAD), като е предназначена за пациенти с автоимунен диабет (тип 1 и латентен автоимунен диабет при възрастните – LADA).

Пациентите с LADA често имат повишени нива на GAD (за разлика от тези с диабет тип 2), като развиват по-бавно инсулинова зависимост от случаите с диабет тип 1.

Наличието на антитела срещу GAD е един от биомаркерите за автоимунен диабет. Тези антитела могат да бъдат измерени в серума на пациентите дълго време преди клиничната изява на заболяването и могат да бъдат използвани за идентифициране на хората, които имат повишен риск за развитието на диабет тип 1.

Прилагането на ваксина за потискане на автоимунния процес може да отложи разрушаването на бета-клетките на панкреаса, които да продължат да произвеждат инсулин по-дълго време.

В момента ваксината на Diamyd се прилага единствено при пациенти с новодиагностициран автоимунен диабет. В бъдеще тя ще бъде изследвана и при деца и възрастни с повишен риск за развитието на заболяването (целта е да се осигури профилактика на диабет тип 1).

Използван източник:

1. What’s next in vaccines? HIV, malaria, rabies, MRSA, and 30 other vaccine targets in the 2010-2020 pipeline http://www.kaloramainformation.com