Практическо ръководство за интензифициране на инсулиновото лечение при диабет тип 2 с BIAsp 30


dd 01/04/2010

Бифазен инсулин aspart 30/70 (BIAsp 30, съдържащ 30% прандиален инсулин aspart и 70% базален протаминиран aspart) е най-често използваният предварително смесен инсулинов аналог. Той се прилага при пациенти с диабет тип 2, при които базалният инсулин (човешки или аналогов), инжектиран еднократно (OD) или двукратно дневно (BID), е изчерпал своите възможности да поддържа оптимален гликемичен контрол. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.