Диабет тип 1 в детска възраст е свързан с по-късни промени в централната нервна система01/04/2010

Различни невропатологични процеси, включващи глиоза, демиелинизация и нарушен осмоларитет, могат да се развият при млади хора с диабет тип 1 около 12 години след изявата на заболяването, показват резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Патофизиологичните промени в централната нервна система (ЦНС) и когнитивните дефицити при възрастни пациенти с диабет тип 1 са свързани, но не задължително, с продължителността на заболяването или с анамнезата за сериозна, или за хронична хипогликемия.

Когнитивна дисфункция се наблюдава също така и при децата с диабет тип 1, особено при тези с ранна изява на заболяването (<5-годишна възраст).

Авторите на настоящото изследване са провели невропсихологично изследване, както и магнитна резонансна спектроскопия (МРС) и магнитно резонансно изобразяване (МРИ) на мозъка при 106 млади хора с диабет тип 1 и 75 здрави контроли.

Пациентите с диабет са имали по-ниски резултати както при вербалния (p=0.03), така и при общия IQ тест (p=0.05).

В сравнение с контролите, при болните с диабет тип 1 е било установено по-ниско ниво на N-acetylaspartate във фронталните лобове и базалните ганглии, наред с по-високо ниво на myoinositol и choline във фронталните и темпоралните лобове и базалните ганглии.

При пациентите с диабет тип 1 е било намалено сивото вещество в двата таламуса, в десния парахипокампален гирус и в кортекса на инсулата. Освен това, при тях е било наблюдавано намаление на бялото вещество в двата парахипокампа, левия темпорален лоб и средната фронтална област.

Според авторите, ранната изява на диабет тип 1 има предиктивна стойност за по-ниски резултати от IQ теста. Наблюдавана е била връзка между хипогликемията и по-ниските резултати при вербалния IQ тест, както и намаления обем на сиво вещество в таламуса.

Лошият метаболитен контрол е предиктор за повишени нива на myoinositol в базалните ганглии и за намалено Т2 време за релаксация в таламуса. По-напредналата възраст е предиктор за загуба на мозъчно вещество и намалено T2.

Авторите препоръчват да се проведе по-мащабно изследване, което повторно да оцени наблюдаваните невропалогични изменения и когнитивни дефицити при пациентите с диабет тип 1, възникнал в детска възраст.

Използван източник:

1. Northam Е., Rankins D., Lin A. et al.Central nervous system function in youth with type 1 diabetes 12 years after disease onset. Diabetes Care 2009;32:445-450 http://care.diabetesjournals.org