2009 ADA/EASD алгоритъм за лечение на хипергликемията при диабет тип 2


dd 01/04/2010

При пациентите с диабет тип 2 (Т2DM) се препоръчва да се постигне и поддържа ниво на гликирания хемоглобин (A1c) <7.0%, според новите обединени указания на Американската диабетна асоциация (ADA) и Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD). Двете организации публикуваха през 2009 година ревизиран вариант на консенсусния си терапевтичен алгоритъм за лечение на хипергликемията при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.