Затлъстяването е свързано с 124 000 нови случаи на карциноми в Европа01/12/2009

През 2008 година най-малко 124 000 нови случаи на карциноми в Европа са свързани с наднорменото тегло и коремното затлъстяване (1). Увеличението е чувствително в сравнение с данните преди пет години (70 288 нови случаи на неоплазии през 2002).

През 2002 новите случаи на карциноми, свързани с наднормено тегло, са съответно 2.5% при мъжете и 4.1% при жените. През 2008 – този дял се е увеличил до 3.2% при мъжете и 8.6% при жените (задълбочаване на разликата в заболеваемостта на двата пола).

Най-голямо увеличение на новите случаи на ракови заболявания има сред жените с индeкс на телесна маса над 25 kg/m2 в Чехия, Латвия, Словения и България.

Ендометриалният, колоректалният и постменопаузалният карцином на гърдата са причина за 65% от злокачествените тумори, свързани с наднормено тегло.

След намалената употреба на хормонозаместителна терапия след 2002 година, затлъстяването е водещата причина за рак на гърдата при жените в Европа.

Относителният риск за ракови заболявания се увеличава с 1% за всеки 1 kg наднормено тегло.

Използван източниик:

1. 15th Congress of the European CanCer Organization (ECCO 15) and the European Society for Mediacal Oncology (34th ESMO) Multidisciplinary Congress: Abstract 327, 24 September 2009