ДОБЪР ДЕН01/12/2009

Весела Коледа и честита Нова година!

През 2009 Доктор D (Диабетен Дайджест, Доктор Диабет) отбеляза 12-ата година от създаването си. В ръцете си държите книжка 48, посветена на новостите в диабетологията, липидологията, обезитологията и метаболитната кардиология…

Съдържанието не само на Доктор D, но и останалите наши периодични издания – МD, Кардио D и Клуб D, можете да намерите в нашата Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg).

Диабет тип 2 = ABCD. Какво означава това уравнение може да прочетете в рубрика Стратегия.

Честотата на диабет тип 1 (T1DM) при децата под 15 години се увеличава в Европа, особено в страните с ниска заболеваемост преди това, както и сред по-малките деца.

Анализът на данните от популационно-базирания международен регистър EURODIAB (Epidemiology and Prevention of Diabetes) позволява да се направи прогнозата, че броят на новите случаи с T1DM сред децата на възраст под пет години ще се удвои през периода 2005-2020 (Patterson C. et al. Lancet 2009, 373: 2027–2033).

EURODIAB представлява база данни за новите случаи на T1DM при деца под 15 години в 17 държави в Европа. Финландия продължава да има най-висока честота на T1DM, като и там се наблюдава „акселерация на епидемията”. Сходна е тенденцията и във Великобритания.

Най-голямо годишно увеличаване на честотата на заболяването се наблюдава сред малките деца: 5.4% (0-4 години), 4.3% (5-9 години) и 2.9% (10-14 години). Най-висок ръст на новодиагностицирани пациенти с T1DM сред по-младата възрастова група има в Централна и Източна Европа.

През 2005 са били диагностицирани 15 000 нови случаи на T1DM в Европа като се очаква през 2020 тази цифра да достигне 24 400. През 2005 година 94 000 деца под 15 години са с с T1DM, като през 2020 вероятно те ще бъдат 160 000.

Кои са причините? При децата с потвърдена HLA (human leukocyte antigen) предиспозиция към T1DM фактори на околната среда отключват процеса на бета-клетъчна автоимунна реакция, водеща към прогресивна бета-клетъчна деструкция и до клинична изява на диабет.

Вероятните причини са увеличаване на ражданията с Цезарово сечение, диетични фактори (дефицит на витамин D, изкуствено хранене, ранна експозиция на краве мляко), намалена заболеваемост от инфекции в детската възраст (хигиенна хипотеза), по-високо тегло при раждане и затлъстяването в ранна детска възраст (хипотеза за акселерацията).

Свързаните със затлъстяването инсулинова резистентност и възпаление могат да ускоряват бета-клетъчната апоптоза и това да води до по-ранна изява на T1DM при хората с генетична предиспозиция).

Проучването TEDDY (Environmental Determinants of Diabetes in the Youth http://teddy.epi.usf.edu/TEDDY/index.htm), в което участват хиляди новородени с HLA предразполагащи генотипове в Европа и САЩ, се опитва да идентифицира отключващите T1DM фактори на околната среда, както и протективните фактори за развитие на заболяването.

Междувременно е необходимо да се промотират мерки за здравословен начин на живот (те при всички случаи ще бъдат от полза и за намаляване на честотата на диабет тип 2). Нужно е и реформиране на здравните системи така, че те да осигуряват повече превантивни грижи.

Приятно четене на Доктор D!