Три милиона евро за изследване на диабета01/12/2009

Три милиона евро ще бъдат инвестирани през следващите три години в програма за проучвания на причината за възникването и лечението на всички форми на диабета от Европейската фондация за проучване на диабета (EFSD) и датската фармацевтична фирма Ново Нордиск.

Заявки за финансиране могат да подадат европейски институции и организации, които се занимават с клинични или други проучвания в областта на диабета. Официалното обявяване на програмата ще бъде през януари 2010 в списанието на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) – Diabetologia, и на уебстраницата на EFSD.

Срокът за подаване на заявки за финансиране по новата програма е 1 април 2010. Бланките за заявки могат да бъдат поискани чрез имейл на foundation@easd.org,

От създаването си през 1999 година през EFSD са финансирани диабетни проучвания на стойност над 62 милиона евро.

Допълнителна информация може да бъде получена от European Foundation for the Study of Diabetes, Dr. Viktor Jоеrgens, тел.: +49 211 758 4690, имейл: foundation@easd.org, уебсайт: http://www.europeandiabetesfoundation.org