Тиазолидиндионите са свързани с повишен риск за костни фрактури01/12/2009

Приемът на тиазолидиндиони (rosiglitazone и pioglitazone) е свързан с повишен риск за косни фрактури след изключване на влиянието на възрастта, показаха резултатите от регистър с данни във Великобритания (1).

Експозицията на тези антидиабетни средства повишава риска за фрактури на различни кости 1.43 пъти, а приложението им за период от четири години и повече – 2 пъти, независимо от пола.

Проучването ADOPT (Diabetes Outcome Progression Trial) също посочи два пъти по-висока честота на фрактури, особено при жени, получавали терапия с тиазолидиндион.

За допълнителна информация:

Фрактурният риск, свързан с тиазолидиндионите, се дължи на стимулация на остеокластите. Доктор D 2007, бр. 4/декември http://mbd.protos.bg