Статините – първи избор при диабетна дислипидемия01/12/2009

Целите… При пациентите с диабет: 1. Трябва да се контролира нивото на кръвната глюкоза, артериалното налягане и липидите 2. LDL-холестеролът (LDL-C) остава водеща цел на интервенцията на контрол на липидите като статините са терапия на първи избор 3. Дори и лекото повишаване на HDL-холестерола (HDL-C) е свързано със значими клинични ползи Диабет тип 2 (Т2D) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.