Рекомбинантна хиалуронидаза се използва за разработването на свръхбързодействащ инсулин01/12/2009

Едновременното приложение на ензима рекомбинантна хиалуронидаза (rHuPH20 или PH20 на фирма Halozyme Therapeutics, http://www.halozyme.com) заедно с бързодействащ човешки инсулин (Humilin) води до по-бърза абсорбция на инсулина и до повишена пикова постпрандиална концентрация при пациенти с диабет тип 1, показаха резултатите от фаза 2 клинично проучване, представени през юни на научните сесии на Американската диабетна асоциация. Тези резултати потвърждават и предишните данни от фаза 1 клинично проучване при здрави доброволци.

Комбинирането на инсулин с PH20 има за цел да създаде ултрабързодействащ инсулин (най-физиологичният препарат от този клас), който да контролира още по-съвършено постпрандиалната хипергликемия, да минимализира риска за късна препрандиална хипогликемия и да води до по-малко наддаване на тегло.

В момента се изследват два кандидата за свръхбързодействащ инсулинов препарат – Insulin-PH20 (Humilin-PH20) и Analog-PH20 (Humalog-PH). Действието на инсулин с PH20 ще бъде сравнено с Humalog (инсулин lispro) при пациенти с диабет тип 1, които ще прилагат на кръстосен принцип всеки един от двата инсулинови препарата в различни дози за период от три месеца. Резултатите от това проучване се очакват преди края на 2010 година.