Metformin намалява серумните нива на TSH при придружаващ диабета хипотиреоидизъм01/12/2009

Metformin, прилаган за лечение на диабет тип 2, понижава значимо серумните нива на тиреотропин (тиреоид-стимулиращия хормон – TSH), но не води до промени в нивата на свободния T4 (FT4), при пациенти с първичен хипотиреоидизъм, показаха резултатите от проучване, публикувани през август в списание Diabetes Care (1).

Tози ефект на бигванидина е наблюдаван независимо от приема на levothyroxinе (L-T4). При пациенти с диабет, които са с еутиреоидна функция, metformin не повлиява нивата на TSH, подчертават авторите.

В пилотното проучване, проведено от Cappelli и сътр. (University of Brescia, Италия), са участвали 11 пациенти с диабет тип 2 и хипотиреоидизъм на постоянна терапия с L-T4.

Назначаването на metformin за контрол на кръвната глюкоза не е довело до промени в нивата на свободния T4, свободния T3, общия T4 или общия T3.

Същите изследователи са провели второ проучване, в което са участвали 101 пациенти с диабет тип 2, от които: 29 – с еутиреоидна функция, поддържана с L-T4; 18 – с нелекуван субклиничен хипотиреоидизъм и 54 с нормална тиреоидна функция. При всичките е било назначено лечение с metformin като антидиабетна терапия.

Средните нива на TSH при болните с хипотиреоидизъм на лечение с L-T4 са се понижили от изходна стойност 2.37 mIU/l на 1.41 mIU/l за 12 месеца. Намаление е било установено и при случаите с нелекуван субклиничен хипотиреоидизъм – средните базални нива на TSH от 4.52 mIU/l са били редуцирани до 2.93 mIU/l за 12 месеца (p<0.001 и за двете сравнения).

Не е било наблюдавано намаление на TSH при пациентите с диабет тип 2 и нормална тиреоидна функция.

В нито една от трите групи не е регистрирана промяна в нивата на FT4.

“Най-важното клинично приложение на нашите резултати, е че при пациенти с диабет и придружаващ хипотиреоидизъм, трябва да се направи контролно изследване на тиреоидната функция в рамките на 6 до 12 месеца след назначаването на терапия с metformin”, коментира д-р Dr. Carlo Cappelli.

Това изследване е ценно и за откриване на рисковите пациенти за остеопороза и предсърдно мъждене поради тиреоидна дисфункция. Популацията с диабет тип 2 има по-висока честота на предсърно мъждене от общото население, а жените с T2D след менопаузата – по-усилена загуба на костно вещество отколкото техните връстнички.

Използван източник:

1. Cappelli C., Rotondi M., Pirola I. et al. TSH-lowering effect of metformin in type 2 diabetic patients. Differences between euthyroid, untreated hypothyroid, and euthyroid on L-T4 therapy patients. Diabetes Care 2009;32:1589-1590 http://care.diabetesjournals.org