Лошият гликемичен контрол – независим рисков фактор за ниско ниво на HDL01/12/2009

Лошият гликемичен контрол при пациенти с диабет тип 2 е рисков фактор за ниско ниво на HDL-холестерола, независимо от затлъстяването и хипертриглицеридемията, показаха резултатите от проучване в Италия (1).

Всяко увеличение на гликирания хемоглобин А1с с 1% над недиабетните стойности води до повишаване на опасността за нисък на HDL-С 1.17 пъти, като тази зависимост се запазва и след изключване на влиянието на пола, възрастта и липидо-понижаващата терапия.

Лечението със статини намалява честотата на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) при пациенти с диабет тип 2 и поради това се препоръчва като терапия на първи избор за коригиране на диабетната дислипидемия. Въпреки това, дори и пациентите с ниски нива на LDL-холестерол (в препоръчваните граници), продължават да имат остатъчен риск за ССЗ, който е свързан с ниския HDL-С.

Ниският HDL-С е самостоятелен предиктор за значим сърдечносъдов инцидент, поради което стратегиите за неговото увеличаване са много важни за първичната превенция на ССЗ.

Използван източник:

1. Gatti A., Maranghi M., Bacci S. et al. Poor glycemic control is an independent risk factor for low HDL cholesterol in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009, 32 (8): 1150-52