Инсулиновите помпи подобряват крайните резултати от бременността при жените с диабет тип 101/12/2009

Използването на инсулинова помпа от жени с диабет тип 1 преди концепцията и по време на ранната бременност води до по-добри крайни резултати както за майките, така и за новородените от тях деца, в сравнение с бременните пациентки, които са прилагали по същото време интензифициран режим с многократни инсулинови инжекции, показаха резултатите от проучване, докладвани по време на EASD’2009.

В изследването са участвали общо 73 бременни жени с диабет тип 1 през периода 1999-2007 година.

От тях – 39 пациентки са използвали система за постоянна подкожна инфузия на инсулин (инсулинова помпа), като 30 са преминали на тази доставка още преди концепцията, а девет – през първия или в началото на втория триместър от бременността. Резултатите в тази група са: 34 раждания на жив плод (11 преждевременни), три спонтанни аборта и две раждания на мъртъв плод.

Втора група от 34 жени (контролна) е продължила режима си с многократни подкожни инсулинови инжекции по време на цялата бременност. Резултатите са: 30 раждания на жив плод (шест преждевременни), три спонтанни аборта и два аборта по медицински показания (аненцефалия).

Нивата на гликирания хемоглобин да се понижили по-изразено в групата на инсулинова помпа – преди концепцията (7.3% спрямо 8.2%) и през първия триместър на бременността (6.9% спрямо 7.7%). Използването на инсулинова помпа е било свързано с по-ниска честота на сериозни хипогликемични епизоди.

Всички жени, преминали на лечение с инсулинова помпа, са продължили нейното използване и по време на родовия процес (без един случай). Нивата на кръвната глюкоза в тази група са били по-ниски както по време на раждането, така и един час след това в сравнение с жените, които са били контролирани по същото време с многократни инсулинови инжекции и интравенозна инфузия на глюкоза (5.6 спрямо 7.0 mmol/l).

Не е имало разлика между двете групи по отношение на размера на плода на 32 г.с., теглото на родените на термин деца, честотата на респираторен дистрес синдром, неонатален иктер или специални грижи за новороденото.

Жените, използвали инсулинова помпа, са имали по-ниски инсулинови нужди и са наддали по-малко на тегло по време на бременността (12 спрямо съответно 15 kg, p<0.05). Техните деца са имали сигнификантно по-ниска честота на неонатална хипогликемия.