Диабет тип 2 = ABCD01/12/2009

А. Приложението на ниско-дозиран Aspirin се препоръчва при всички пациенти с диабет над 65 години, както и при тези под 65 години, които имат поне още един сърдечносъдов рисков фактор като: затлъстяване, артериална хипертония или дислипидемия B. По-стриктният контрол на артериалното кръвно налягане (редукция с 10/5 mmHg) бе свързан в проучването UKPDS с намалена честота […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.