Byetta получи одобрение за първа линия терапия на диабет тип 201/12/2009

Инкретиновият миметик еxenatide (Byetta на Amylin Pharmaceuticals и Eli Lilly) бе одобрен през ноември от Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) да се прилага за начална терапия при пациенти с диабет тип 2 в комбинация с интервенцията за промяна в начина на живот.

До момента Byetta имаше разрешение да се използва като допълнителна терапия при пациенти с диабет тип 2, които не могат да поддържат адекватен гликемичен контрол с metformin, сулфонилуреен препарат, тиазолидиндион или с комбинации от metformin и сулфонилуреен препарат или от метформин и тиазолидиндион.

Решението за разширяване на показанията за приложение на инкретиновия миметик е базирано на клинични данни, които показват, че лечението с него за период от три месеца в дози 5 или 10 mcg/ден намалява значимо нивата на A1с със съответно 0.7% и 0.9%, като в същото време води до загуба на 2.7 и 2.8 kg от теглото.

Най-честото нежелано странично действие на еxenatide е преходното гадене, което се наблюдава при 3% от пациентите, получаващи по-ниската доза и при 13% от лекуваните с по-високата дневна доза на медикамента. Честотата на хипогликемията е съответно 5% и 4%, като не са докладвани сериозни хипогликемични епизоди.

Еxenatide е синтетичен аналог на еxendin-4, изолиран от слюнката на гигантската рептилия Heloderma suspectum (на снимката). Представлява агонист на рецептора на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1R агонист). Има 55% структурно сходство с човешкия глюкагон-подобен пептид-1, поради което имитира неговото действие (инкретинов миметик). Тъй като не се разгражда от ензима дипептидил-пептидаза-4, има по-продължително действие от нативния GLP-1.

За допълнителна информация:

В Медицинска база D (http://mbd.protos.bg) може да намерите над 30 статии, ако търсите на ключова дума Byetta