ДОБЪР ДЕН01/10/2009
Инсулин и рак бе най-важната тема на тазгодишния конгрес на EASD, провел се във Виена. Има ли взаимовръзка между метаболизма и карциногенезата? Има ли metformin специфични благоприятни ефекти върху прогресията на раковите заболявания? Водят ли дългодействащите инсулинови аналози до различни крайни резултати по отношение на прогресията на малигнените заболявания в сравнение с човешките базални инсулини? Необходима ли е ревизия на инсулиновата терапия при диабет тип 2? Това са въпросите, предизвикали най-голям интерес и дискутирани най-активно от диабетолозите във Виена. Хората със затлъстяване имат повишена инсулинова резистентност и в началните етапи (преди появата на нарушен глюкозен толеранс или нарушена кръвна глюкоза на гладно) - компенсаторна хиперинсулинемия. При тази популация, мерките за подобряване на инсулиновата чувствителност (редукция на теглото и повишена физическа активност) могат да играят важна роля за профилактика на карцинома на панкреаса, черния дроб, дебелото черво и гърдата (при жените след менопаузата). На настоящия етап се предполага, че: - експозицията на високи дози инсулин (ендогенен или екзогенен) за продължителен период от време може да бъде свързана с повишена прогресия на някои видове рак, като на подобна експозиция са изложени именно хората със затлъстяване и инсулинова резистентност - metformin, който е стандарт при пациентите с диабет тип 2 и затлъстяване (поради доказаните ползи за намаляване на сърдечносъдовите заболявания), може да има защитен ефект и върху прогресията на раковите заболявания при тази популация Възможно ли е благоприятният ефект на метформин да се дължи на това, че той е инсулинов сенситайзер? И тиазолидиндионите (които също са инсулинови сенситайзери) демонстрират известно защитно действие срещу някои видове неоплазии. Може да се предположи тогава, че подобряването на инсулиновата чувствителност и намалението на инсулиновата резистентност (редуциране на висцералното затлъстяване и повишена физическа активност) имат протективно действие не само срещу развитието на диабет тип 2, но и на свързаните с нарушения метаболизъм ракови заболявания. Най-добрата стратегия при пациенти с диабет тип 2, затлъстяване и инсулинова резистентност е инсулинът да се прилага в комбинация с metformin (бигванидът намалява нуждите от инсулин, понижава риска за хипогликемия и има неутрален ефект върху теглото). Информация по всички тези въпроси ви предлагаме в рубриките Хипотеза и Стратегия. Приятно четене на Доктор D!