СУП могат да водят до хемолитична анемия при дефицит на G6PD01/10/2009
Сулфонилурейни препарати (СУП) като glipizide и glipizide, включително с удължено освобождаване, glyburide (glibenclamide), включително микронизирана форма, и glipizide/metformin HCl не трябва да се прилагат при пациенти с вроден дефицит на glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), предупреди Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) и изиска това предупреждение да бъде включено в инструкциите за прилагане на този клас медикаменти. Причината е, че приложението на СУП може да води до хемолитична анемия при хора с дефицит на ензима глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназа. При пациенти с диабет тип 2, които имат установен вроден дефицит на G6PD, трябва да се назначават алтернативни глюкозо-понижаващи средства, препоръча FDA . Случаи на хемолитична анемия са били докладвани и при пациенти, получавали терапия със СУП, които не са имали установен до момента дефицит на този ензим.