Нежелано взаимодействие между orlistat и levothyroxine може да води до хипотиреоидизъм01/10/2009
В лекарственото упътване на orlistat (Xenical на Roche) бе включено предупреждение за нежелано лекарствено взаимодействие с levothyroxine sodium по препоръка на американската Агенция за храните и лекарствата (FDA). Едновременното приложение на двата медикамента може да води до хипотиреоидизъм, са показали данните от постмаркетингови проучвания. Между приемите на двата медикамента трябва да има най-малко четири часа интервал, като при пациентите, които получават двете лекарства, трябва да се провежда редовно мониториране на тиреоидната функция. През август FDA предупреди за вероятни чернодробни токсични действия на orlistat. Докладвани са общо 32 случая на чернодробни нарушения, включително и шест, развили чернодробна недостатъчност. Най-честите симптоми на хепатотоксичност са: жълтеница, коремна болка и отпадналост. Оrlistat 120 mg (Xenical) e регистриран за лечение на затлъстяване през 1999, а през 2007 оrlistat 60 mg (Alli) получи разрешение да се прилага като ОТС препарат (без рецепта).