Lidoderm има равностоен на pregabalin обезболяващ ефект, но при много по-добра поносимост01/10/2009
Кожният пластир с 5% lidocaine (Lidoderm www.lidoderm.com) има сходно аналгетично действие с pregabalin (Lyrica) при пациенти с болезнена диабетна полиневропатия, като води до 9.7 пъти по-ниска честота на нежелани лекарствени ефекти – 3.8% спрямо съответно 36.8%, показаха резултатите от 4-седмично рандомизирано проучване, представени по време на тазгодишния конгрес на EASD (1). На обезболяващото лечение със съдържащия lidocaine пластир са отговороли 68.0% в сравнение с 68.3% от лекуваните с pregabalin. При сходен брой участници е било постигнато и подобрение в алодинията (болезнена реакция към лек допир или топла/студена вода). Много повече пациенти са преустановили лечението си поради нежелани странични действия в групата на pregabalin – съответно 21.9% спрямо 1.9%. Употребата на пластира е довела до дразнене върху мястото на апликация (един случай) и главоболие (един случай). Не е ясно дали поставянето на пластира върху плантарната повърхност на диабетното стъпало (честа локация на диабетната невропатна болка) няма да води до влошаване на улцерациите. Пластирът е одобрен да се прилага само върху интактна кожа. Бъдещи изследвания трябва да уточнят и ползата от комбинираната терапия с двете средства. Lidoderm е одобрен за използване при постхерпетична невралгия, но не и други форми на невропатна болка. Lyrica (www.lyrica.com) има разрешение да се прилага при диабетна невралгия. Използван източник: 1. Baron R. et al. 5% lidocaine medicated plaster vs pregabalin in patients with painful diabetic polyneuropathy (DPN): Еfficacy and tolerability results from a randomized, controlled trial. Diabetologia 2009, 52: S452