Лекарствени взаимодействия могат да усилват хипогликемичното действие на СУП и repaglinide01/10/2009
Медикаменти като disopyramide, fluoxetine и хинолоните могат да усилват действието на сулфонилурейните препарати (СУП), като glimepiride, което да води до повишен риск за хипогликемия, предупреди Американската агенция за храните и лекарствата (FDA). Пациентите с диабет тип 2, получаващи тези комбинации, трябва да бъдат наблюдавани за прояви на хипогликемия. Преустановяването на приема на disopyramide, fluoxetine и хинолон може да доведе до влошаване на гликемичния контрол при случаите на лечение със СУП. Други медикаменти, които усилват хипогликемичното действие, на СУП, са: НСПВС, clarithromycin, салицилати, сулфонамиди, chloramphenicol, кумаринови деривати, probenecid, MAO инхибитори. Repaglinide не трябва да се прилага заедно с gemfibrozil поради удължаване на времето на полуживот на инсулиновия секретагог (от 1.3 на 3.7 часа при доза на gemfibrozil 100 mg и repaglinide 0.250 mg). Repaglinide се метаболизира от чернодробния цитохром Р450 изоензим 2С8 (CYP 2C8). Тъй като gemfibrozil е инхибитор на CYP 2C8, то комбинираното му прилагане с repaglinide води до намаляване на метаболизма на инсулиновия секретагог и съответно - до повишаване на неговите плазмени концентрации (1.8 пъти при прием на 100 mg gemfibrozil и 0.250 mg repaglinide). Приложението на repaglinide e неподходящо и с инхибитори на чернодробния пептид, транспортиращ органични аниони (OATP1B1), като ciclosporine, поради опасност за повишаване на плазмената концентрация на инсулиновия секретагог (увеличаване на максималната и общата експозиция).