Комбиниратият препарат pramlintide/metreleptin е успешен за лечение на затлъстяване01/10/2009
Фармацевтичната фирма Amylin Pharmaceuticals съобщи за успешни резултати от втора фаза клинично проучване на комбинирания си препарат срещу затлъстяване pramlintide/metreleptin (www.amylin.com.stage.pint.com/research/pipeline/pramlintide--metreleptin.htm). Пациентите с индекс на телесна маса под 35 kg/m2 са загубили 11% от теглото си след 28-седмично приложение на комбинацията срещу редукцията с 1.8% при прием на плацебо. Самостоятелното приложение на всеки един от двата медикамента е довело до загуба на 5% от теглото. Pramlintide, активната съставка на медикамента Symlin, е синтетичен аналог на амилина – неврохормон, секретиран от панкреаса, който играе ключова роля в контрола на апетита, приема на храна и постпрандиалната гликемия. Metreleptin (methionyl рекомбинантен leptin, r-metHuLeptin) е аналог на лептина - неврохормон, секретиран от адипоцитите, който играе ключова роля в регулацията на енергийната хомеостаза и телесното тегло.