Инсулин detemir води до най-малко увеличение на теглото в сравнение с останалите базални инсулини01/10/2009
Резултатите от две рандомизирани проучвания treat-to-target (лечение до целта), сравнили паралелно инсулин detemir с алтернативни базални инсулини при пациенти с диабет тип 2, показаха че инсулин detemir води до значимо по-малко наддаване на тегло: - в сравнение с NPH инсулин (1.2 kg/24 седмици спрямо 2.8 kg/24 седмици), въпреки сходното подобряване в нивото на A1с в двете групи (изходна стойност 8.6% спрямо<7% в края на проследяването) (1) - сравнение с инсулин glargine за период от 52 седмици, въпреки сходните нива на А1с (3.0 kg спрямо 3.9 kg, р=0.01) (2). Ендократното приложение на инсулин detemir е довело до увеличение на теглото с 2.3 kg, докато двукратния режим - с 3.7 kg. И в двете проучвания, базалните инсулини са добавени към прилагана до момента терапия с перорални глюкозо-понижаващи средства. За допълнителна информация: В Медицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg), ще намерите 36 статии, ако търсите на ключова дума „detemir” Използвани източници: 1. Hermansen K., Davies M., Derezinski et al. A 26-week, randomized, parallel, treat-to-target trial comparing insulin detemir with NPH insulin as add-on therapy to oral glucose-lowering drugs in insulin-naive people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006, 29:1269-1274 2. Rosenstock J., Davies M., Home P. et al. A randomised, 52-week, treat-to-target trial comparing insulin detemir with insulin glargine when administered as add-on to glucose-lowering drugs in insulin-naive people with type 2 diabetes. Diabetologia 2008, 51:408-416