Glibenclamide губи по точки


dd 01/10/2009

Лечението на пациенти с диабет тип 2 с glibenclamide е свързано с по-висок риск за обща и сърдечносъдова смърт в сравнение с gliclazide или glimepiride, показаха резултатите от ретроспективно обсервационно кохортно проучване в Украйна, публикувани в списание Diabetes Research and Clinical Practice (1). В изследването е участвала голяма популация пациенти, получавали терапия с glibenclamide (n=50341), […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.