Бифазен инсулин aspart 30 може да подобри гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, лекувани преди това с базален инсулин


dd 01/10/2009

При пациенти с диабет тип 2, контролирани неадекватно до момента с базални инсулини, преминаването на бифазен инсулин aspart 30 (BIAsp 30) може да подобри значимо гликемичния контрол, показаха резултатите от подгрупов анализ на данните от обсервационното проучване IMPROVE™ (1). Другият положителен резултат е намалената честота на хипогликемични епизоди (общо, сериозни и леки), въпреки интензифицирането на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.