Антидиабетните средства и риска за рак на панкреаса


dd 01/10/2009

Бигванидинът metformin вероятно има протективен ефект при пациенти с повишен риск за малигнени солидни тумори, което се дължи по-скоро на директното му действие върху AMP-активираната протеин киназа (AMPК е супресор на клетъчния растеж и пролиферация), отколкото на инсулин-пестящите свойства на медикамента (подобряване на инсулиновата резистентност на черния дроб и мускулите и намаляване на хиперинсулинемията). Пациентите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.