Възможно е инсулин glargine да повишава риска за ракови заболявания


dd 01/07/2009

Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) предупреди за възможна връзка между дългодействащия инсулинов аналог glargine и риска за развитието на ракови заболявания, което налага спешна нужда от провеждането на дългосрочни проспективни изследвания в тази област (1). Резултатите от кохортно ретроспективно проучване в Германия, публикувани в края на юни на уеб страницата на списание Diabetologiа, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.