Преминаването към инсулин detemir подобрява гликемичния контрол и намалява хипогликемичните епизоди


dd 01/07/2009

Резултати от проучването PREDICTIVE™: При пациентите с диабет тип 1 и тип 2 на базална инсулинова терапия като част от базално-болусен режим преминаването към инсулин detemir* веднъж дневно (от glargine**) се свързва с подобрение на гликемичния контрол и с по-малък брой хипогликемични епизоди без неблагоприятно увеличаване на телесното тегло. Тези промени са постигнати с малка […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.