Liraglutide е поне два пъти по-ефективен от glimepiride


dd 01/07/2009

Монотерапията с liraglutide (Victoza, Novo Nordisk) води до по-голямо трайно намаление на стойностите на хемоглобин A1с в сравнение с glimepiride, като почти 60% от пациентите с диабет тип 2, получавали терапия с GLP-1 рецепторния агонист, постигат прицелните нива на гликемия в сравнение с една трета от лекуваните със сулфонилурейния препарат, показаха резултатите от проучването LEAD3, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.