Liraglutide е поне два пъти по-ефективен от glimepiride01/07/2009

Монотерапията с liraglutide (Victoza, Novo Nordisk) води до по-голямо трайно намаление на стойностите на хемоглобин A1с в сравнение с glimepiride, като почти 60% от пациентите с диабет тип 2, получавали терапия с GLP-1 рецепторния агонист, постигат прицелните нива на гликемия в сравнение с една трета от лекуваните със сулфонилурейния препарат, показаха резултатите от проучването LEAD3, представени през юни на тазгодишната научна среща на Американската диабетна асоциация.

LEAD3 бе двегодишно проучване, в което участваха 323 пациенти с диабет тип 2, рандомизирани да получават liraglutide в две дозировки – 1.8 mg и 1.2 mg/ден, или glimepiride 8 mg/ден.

В края на втората година, лекуваните с liraglutide 1.8 mg са поддържали по-ниско ниво на А1с с 1.1% в сравнение с изодните стойности. Получавалите по-ниската доза 1.2 mg са постигнали понижение с 0.9%, а в групата на glimepiridе редукцията на А1с е с 0.6%. Повече пациенти в групите на liraglutide са поддържали нива на A1с<7% – резултатите на втората година са съответно: 58% от получавалите 1.8 mg, 44% от взималите 1.2 mg и 37% от лекуваните с glimepiride.

Liraglutide е бил свързан с трайна загуба на тегло, докато glimepiride – с наддаване на тегло. За две години, средното намаление на теглото при терапия с GLP-1 агониста е значимо: -2.8 kg при доза 1.8 mg; -2.1 kg при доза 1.2 mg, докато при лекуваните със СУП е настъпило увеличение с 1.1 kg.

При участниците, получавали liraglutide (независимо коя от двете дози), са регистрирани шест пъти по-малко хипогликемии (<3.1 mmol/l) в сравнение с лекуваните с glimepiride. Въпреки това, терапията с Victoza е била свързана със значимо намаление на A1с и нивата на плазмената глюкоза на гладно в сравнение със СУП.

„Liraglutide има двойно по-висока ефикасност от glimepiride, като това подобрение се постига почти без риск за хипогликемични епизоди”, коментира проф. д-р Alan Garber, водещ изследовател в LEAD3.