Интраназален инсулин за лечение на диабетна невропатия?


dd 01/07/2009

Приложението на интраназален инсулин забавя прогресията на диабетната периферна невропатия, показаха резултатите от проучване в Канада при мишки с диабет – модели на усложнението (1). Пиковата плазмена концентрация на инсулин след интраназална доставка е била около 1000 пъти по-ниска отколкото при подкожно му инжектиране. „Инсулиновият дефицит в нервната система играе важна роля както за развитието […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.