Хипогликемията увеличава риска за деменция при пациенти с диабет тип 201/07/2009

Пациентите с диабет тип 2 над 65 години, които имат хипогликемични епизоди, изискващи спешна медицинска помощ или хоспитализация, са с повишен риск за развитие на деменция, показаха резултатите от кохортно проучване в САЩ, публикувани в списание Journal of the American Medical Association (1).

Колкото по-чести са тези епизоди, толкова е по-голяма вероятността от развитие на деменция сред възрастните болни с диабет 2, като е било установено, че при повече от три епизода рискът се удвоява.

По-възрастните пациенти с диабет тип 2 често имат когнитивна дисфункция, но причините за това остават неизвестни. Съдовата деменция и болестта на Alzheimer (AD) също се срещат по-често сред хората с диабет тип 2 в сравнение с останалото население.

В изследването са били включени 16 667 пациенти с диабет тип 2. В началото на проучването през 1980 година, участниците са били на средна възраст 51 години и не са имали диагноза деменция или когнитивни увреждания. Те са били проследени за период от 27 години.

Анализът на данните показва, че от 1980 до 2002, общо 1465 пациенти (8.8%) са имали по-малко от един епизод на хипогликемия. От тези пациенти, 1002 (68.5%) са имали по един тежък епизод, 252 (18%) са имали два епизода, а 203 (13.5%) са имали три или повече епизоди. От 1 януари 2003 до 15 януари 2007, 1822 пациенти (11%) са били диагностицирани с деменция.

В сравнение с участниците без хипогликемични епизоди, пациентите с един или повече епизоди са имали постепенно нарастване на риска за деменция – 1.26 пъти при един тежък епизод; 1.80 пъти при два епизода и 1.94 пъти при три или повече инцидента.

Резултатите от изследването показват още годишно увеличение с 2.39% на абсолютния риск за деменция при пациенти с анамнеза за тежки епизоди на хипогликемия в сравнение с тези без такива данни, като след допълнителна обработка на резултатите е било установено, че кумулативният ефект на този риск е още по-висок.

Според авторите, тежките епизоди на хипогликемия могат да предизвикат клетъчна смърт на невроните и да увредят региони на мозъка, които контролират паметта, особено в увредени от възрастта мозъчни структури. Допринасящи за това фактори са недиагностицирани мозъчносъдови увреждания.

Използван източник:

1. Whitmer R., Karter A.,Yaffe K. et al. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009;301:1565-1572 http://jama.ama-assn.org