GlycoMark01/07/2009

GlycoMark (www.esoterix.com/files/ss_glycomark.pdf) e ключов кръвен тест за контрол на диабета, показаха резултати от проучването DURABLE, докладвани през юни на тазгодишната среща на Американската диабетна асоциация.

GlycoMark e изследване, което отразява по-добре стойностите на пострандиалната кръвна глюкоза в сравнение със „златния стандарт” хемоглобин А1с.

Резултатът от новия тест показва средната стойност на постпрандиалната кръвна глюкоза през предшестващите една до две седмици. Методът се състои в измерване на нивото на монозахарида 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) в кръвта, което е показател за средносрочен гликемичен контрол.

GlycoMark е подходящ тест при пациенти със субоптимален гликемичен контрол (А1с<8%).

Измерването на 1,5-AG може да подобри контрола на постпрандиалната гликемия при пациенти, които поддържат нива на А1с<8% (пострандиалните колебания на кръвната глюкоза са по-значими детерминанти на стойности на А1с8.5% зависят в много по-голяма степен от нивата на кръвната глюкоза на гладно).

GlycoMark (1,5-AG) бе включен наскоро в указанията на Международната диабетна федерация (IDF) като тест за оценка на постпрандиалната гликемия, в допълнение на измерването на А1с.