Връзка между обструктивната сънна апнея и диабетната ретинопатия01/06/2009

Пациентите с диабетна ретинопатия трябва да провеждат скрининг за откриване на обструктивна сънна апнея (ОСА), показаха резултатите от проучване във Великобритания, представени през май на тазгодишната конференция на American Thoracic Society.

Близо една четвърт от пациентите с диабет тип 2 имат ОСА, която остава недиагностицирана и нелекувана.

Данните от настоящото изследване показват, че диабетна ретинопатия имат 54% от пациентите с ОСА спрямо 31% от тези без ОСА, като връзката между двете нарушения не зависи от степента на гликемичен контрол, възрастта, индекса на телесната маса, повишеното артериално налягане и продължителността на диабета. След изключване на влиянието на посочените рискови фактори за ретинопатия, зависимостта запазва своята статистическа значимост.

Необходимо е да се проведат допълнителни проучвания, които да покажат дали лечението с постоянно положително налягане в дихателните пътища (СРАР) може да забави появата или прогресирането на диабетната ретинопатия.