Витамин B1 за лечение на микроалбуминурията при пациенти с диабет тип 2?01/06/2009

Високите дози thiamine (3 x 100 mg/ден p.o. vitamin B1) за период от три месеца могат да водят до обратно развитие на началната нефропатия при пациентите с диабет тип 2, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, публикувани в Diabetologia (1).

Уринната албуминова екскреция се е понижила с 41% (-17.7 mg/24 часа, p<0.001) в сравнение с изходната стойност (в групата на плацебо не е наблюдавана промяна).

Освен това, при 35% от пациентите, взимали добавки с витамин В1, е било наблюдавано обратно развитие на микроалбуминурията в нормоалбуминурия.

Установен факт е, че пациентите с диабет тип 2 често имат дефицит на витамин В1. Недостигът на този витамин вероятно е ключов фактор за съдови проблеми при тази популация болни.

Дефицитът на тиамин бе свързан и с повишена честота на микроалбуминурия при животински модели на диабет. Данните от това пилотно проучване са първите, които показват, че този витамин може да играе роля в лечението на началната диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2.

Използван източник:

1. Rabbani N., Alam S., Riaz S. et al. High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: a randomised, double-blind placebo-controlled pilot study. Diabetologia 2009, 52:208–212 http://www.diabetologia-journal.org