Вегетарианството – протективно срещу затлъстяване и диабет тип 201/06/2009

Веганските (строго вегетарианските) и вегетарианските диети са протективни срещу затлъстяване и диабет тип 2, показаха резултатите от кохортно проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Целта на изследването Adventist Health Study-2 е била да сравни честотата на диабет тип 2 при хора, спазващи различни вегетариански диети, спрямо невегетарианци. В него са участвали 22 434 мъже и 38 469 жени, които са били обхванати през периода 2002 до 2006 година. Цялата група е попълнила въпросници за начина на живот и най-често консумираните храни.

Веганците (стриктните вегетарианци) са имали най-нисък BMI (23.6 kg/m2). Установено е било прогресиращо увеличаване на BMI с повишаване на съдържанието на животински продукти в диетата: 25.7 kg/m2 при лакто-ово-вегетарианците; 26.3 kg/m2 при вегетарианците, които ядят риба; 27.3 kg/m2 при полувегетаранците и 28.8 kg/m2 при невегетарианците.

Честотата на диабет тип 2 се е повишавала с увеличаване на консумацията на животински продукти: 2.9% при веганска диета, 3.2% при лакто-ово-диета, 4.8% при рибно-вегетарианска диета, 6.1% при полувегетарианска и 7.6% при невегетарианска диета.

В сравнение с консуматорите на животински продукти, при вегетаринците е бил установен по-нисък риск за диабет тип 2, независимо от възрастта, пола, етноса, образованието, доходите, физическата активност, гледането на телевизия, продължителността на съня, консумацията на алкохол и индекса на телесна маса (BMI).

Относителният риск за появата на диабет тип 2 е бил съответно: при веганците 0.51 (намален с 49%); лакто-ово-вегетарианците 0.54 (-46%); вегетарианците, които ядат риба 0.70 (-30%), и полувегетарианците 0.76 (-24%) при референтна стойност 1 (100%) за невегетарианците.

Недостатък на проучването е липсата на данни за гликемичния индекс на диетите.

Разликата от 5 единици в индекса на телесна маса между веганците и невегетарианците показва, че вегетарианството може да предпазва от затлъстяване, коментират авторите.

Веганските диети имат значителен потенциал за осигуряване на протекция срещу диабет тип 2, докато рибно- и полувегетарианските са умерено ефективни в сравнение с консумацията на обща храна, е основният извод.

Използван източник:

1. Tonstad S., Butler T. , Yan R., Fraser G. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:791-796 http://care.diabetesjournals.org