ДОБЪР ДЕН01/06/2009

Антихипрегликемичните средства – безопасност и ефективност, е основната ни терапевтична тема в тази 45 книжка на списание Доктор D. За да намалим риска за миокарден инфаркт при пациентите с диабет тип 2, ви предлагаме обзорна статия на проблема и възможностите за неговото решение в рубрика Метаболитна кардиология.

За вероятен бъдещ клас антидиабетни средства, наречени „инхибитори на реналната абсорбция на глюкозата“, може да четете в рубрика Фармакология.

Новият дългодействащ аналог на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1) – liraglutide се очаква на европейския фармацевтичен пазар през това лято, след като получи положително становище от европейските регулаторни органи.

Liraglutide (Victoza на Novo Nordisk) ще се прилага еднократно дневно за лечение на диабет тип 2 като комбинирана терапия при случаи, които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с монотерапия (максимално толерирана доза метформин или СУП) или с двойна терапия (метформин и СУП или метформин и тиазолидиндион).

Национална кампания срещу хроничната венозна болест, със съдействието на фирма Servier, ще осигури безплатни прегледи от 9 юни до 2 юли в 10 града на България. На гореща линия 0700 10 105 (на цената на един градски разговор в цялата страна) всеки работен ден между 10 и 17 часа всеки желаещ може да се запише за преглед и да получи допълнителна информация за здравните заведения и датите, на които ще се извършват безплатните прегледи.

Очакваме вашите мнения за Доктор D!