Канелата няма ефект върху гликемичния контрол и плазмените липиди при пациентите с диабет01/06/2009

Приемът на канела или на добавки, съдържащи канела, не води при пациентите с тип 1 или с тип 2 диабет до клинично значими промени в нивата на гликирания хемоглобин (А1с), плазмената глюкоза на гладно или липидните параметри в сравнение с плацебо, показаха резултатите от мета-анализ на пет рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Във всичките пет проучвания, проведени в Европа, САЩ и Пакистан, е била прилагана канела (Cinnamomum cassia) в доза l-6 g/ден със средна продължителност 12 седмици. Участвали са пациенти с диабет тип 2 или подрастващи с диабет тип 1.

Според авторите, възможно е периодът от 12 седмици да е твърде кратък, за да бъдат изявени пълните ефекти от лечението върху нивата на A1с. Данните от анализа са показали тенденция към благоприятни промени в нивото на този показател за степента на гликемичен контрол при взималите канела пациенти, но разликата с плацебо не е достигнала статистическа достоверност.

Доколко канелата може да предпазва хората с преддиабет от прогресиране на метаболитното нарушение е неизвестно.

Използван източник:

1. Baker W., Gutierrez-Williams G., White M. et al. Effect of сinnamon on glucose control and lipid parameters. Diabetes Care 2008, 31 (1): 41-43 http://care.diabetesjournals.org/content/31/1/41.full