Хроничното бъбречно заболяване е рисков фактор за хипогликемия01/06/2009

Хипогликемията представлява сериозен здравен проблем при пациентите с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), тъй като може да увеличи значимо тяхната краткосрочна смъртност, показаха резултатите от проучване, публикувани в Clinical Journal of the American Society Nephrology (1).

Гликемичният контрол е ключов фактор за превенция на крайния стадий на бъбречно увреждане при пациентите с диабет и ХБЗ. Контролът на диабета може обаче да бъде затруднен при случаите с ХБЗ поради намалената бъбречна функция, която ограничава приложението на някои от антихипергликемичните средства или налага коригиране на техните дози.

В настоящия анализ са включени данните от медицинските досиета на 243 222 души и над два милиона измервания на кръвната глюкоза.

Резултатите показват повишена честота на хипогликемия (кръвна глюкоза под 3.9 mmol/l) с 50% при пациентите с ХБЗ (скорост на гломерулна филтрация под 60 ml/min/1.73 m2) в сравнение с хората с нормална бъбречна функция, като рискът при едновременно наличие на ХБЗ и диабет е два пъти по-висок.

– Пациенти с диабет: 10.72 епизода на хипогликемия на 100 пациенти-месеци в групата с ХБЗ и 5.33 епизода при тези с нормална бъбречна функция (р<0.05)

– Пациенти без диабет: 3.46 епизода на 100 пациенти-месеци в групата с ХБЗ и 2.23 при тези с нормална бъбречна функция (р<0.05).

Резултатите показват също така повишена смъртност при пациентите с ХБЗ на следващия ден след хипогликемичния епизод. След изключване на влиянието на други фактори, хората с ХБЗ и нива на кръвната глюкоза между 3.3 и 3.8 mmol/l (относително лека хипогликемия) са имали 1.85 пъти по-висока краткосрочна смъртност в сравнение със случаите с нормогликемия (кръвна глюкоза =/>3.9 mmol/l).

ХБЗ и диабет са независими рискови фактори за хипогликемия и едновременното им наличие има синергичен негативен ефект – дори умерената по тежест хипогликемия увеличава риска за смърт при подобна популация болни 7.21 пъти.

Според авторите на проучването, интензивната стратегия с глюкозопонижаващи средства може да води до повишена честотата на хипогликемия при пациенти с диабет и ХБЗ, което да намали тяхната преживяемост.

Каква е причината за повишената честота на хипогликемия при недиабетната популация с ХБЗ е неизвестно, но хипогликемията може поне отчасти да обясни повишената сърдечносъдова заболеваемост и смъртност при тази група болни.

Данни от други проучвания показват, че хипогликемията може да води до сърдечни нарушения и повишен риск за внезапна смърт.

Използван източник:

1. Moen M. et al. The frequency of hypoglycemia and its significance in chronic kidney disease. Clinical Journal of the American Society Nephrology (CJASN) http://cjasn.asnjournals.org