Exenatide намалява размера на миокардия инфаркт


dd 01/06/2009

Exenatide (Byetta, Eli Lilly) намалява реперфузионното увреждане при експериментален модел на остър миокарден инфаркт (ОМИ), показаха резулатите от проучване, проведено при прасета (1). Кардиопротективните възможности на агониста на глюкагон-подобния пептид -1 (GLP-1), който е одобрен за лечение на диабет тип 2, ще бъде изследван в Дания и при пациенти с ОМИ, подложени на първична ангиопластика. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.