Диабетната кетоацидоза може да удължава QT интервала при децата01/06/2009

При децата по време на диабетна кетоацидоза често възниква удължаване на коригирания към сърдечната честота QT интервал (QTc), показаха резултатите от проучване, публикувани в Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (1, 2).

“Tози феномен може да бъде свързан със сериозни сърдечни аритмии“ коментират авторите. Вероятно кетозата има директно влияние върху сърдечната реполаризация.

В проучването са участвали 30 деца с диабет тип 1 и диабетна кетоацидоза, при които е бил установен среден QTc по време на спешното метаболитно нарушение 450 msec. След овладяване на кетоацидозата, средният QTc е достигнал 407 msec или скъсяване с 43 msec (р<0.001).

По време на кетоацидозата, 14 (47%) от децата са имали пролонгиран QTc от 450 до 539 msec, като отклонението е персистирало само при четири от тези случаи след овладяване на състоянието.

Повечето от пациентите не са имали електролитни нарушения (хипокалиемия), които да могат да обяснят удължаването на QTc.

“Нашите данни показват, че при деца с кетоацидоза е много важно да се спазва указанието за сърдечно мониториране,” коментират авторите.

Освен това, те смятат, че връзката между други кетогенни състояния (алкохолна кетоацидоза) и пролонгирането на QTc също трябва да бъде изследвана.

Някои диети с много ниско съдържание на въглехидрати, препоръчвани за загуба на тегло при хората със затлъстяване, могат да предизвикват кетоза. Важно е да разберем дали този кетогенен феномен също води до промени в QTc.

Хората с генетична предиспозиция към забавена сърдечна реполаризация имат по-висок риск за пролонгиране на QTc в сравнение с останалата популация и спазването на кетогенни диети би могло да увеличи опасността от сърдечни аритмии и внезапна смърт.

При случаите с алкохолна кетоацидоза и други кетози трябва да се провежда ЕКГ скрининг за откриване на нарушения в сърдечната реполаризация.

Използвани източници:

1. Kuppermann N., Park J.; Kathryn Glatter K. et al. Prolonged QT interval corrected for heart rate during diabetic ketoacidosis in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2008;162:544-549 http://archpedi.ama-assn.org

2. Kuppermann N., Park J., Glaser N. Prolonged QT interval corrected for heart rate during diabetic ketoacidosis in children: psychological stress could be another explanation – reply. Arch Pediatr Adolesc Med 2009;163(1):93