Detemir е подходящ избор за начално инсулиново лечение при пациенти с диабет тип 2


dd 01/06/2009

Започването на инсулиново лечение с detemir може да подобри гликемичния контрол, като тази стратегия е с добра поносимост, включително с нисък риск за хипогликемия и има благоприятен ефект върху теглото при пациенти с диабет тип 2, нелекувани до момента с инсулин и поддържали неадекватен гликемичен контрол с перорални антидиабетни средаства, показа подгрупов анализ на данните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.