Антихипергликемични средства – безопасност и ефективност01/06/2009

Metformin има най-добрия профил полза/риск Одобрени медикаменти за контрол на диабет тип 2 са: сулфонилурейни препарати (СУП), metformin, не-СУП инсулинови секретагози (глиниди), тиазолидиндиони (глитазони), алфа-глюкозидазни инхибитори, агонисти на глюкагон-подобния пептид-1 (GLP-1 миметици – exenatide), амилинови аналози (pramlintide в комбинация с инсулин) и инхибитори на дипептидил пептидаза-IV (sitagliptin и vildagliptin). Посочените групи антидиабетни средства имат различни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.