Витамин D аналог в лечението на диабетната нефропатия?01/12/2008

Комбинираното прилагане на витамин D аналог с ангиотензин II тип 1 рецепторен блокер може да намали допълнително бъбречното увреждане, наблюдавано при диабетна нефропатия, показаха резултатите от проучване при животнски модели на диабет, публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Aнгиотензин рецепторните блокери (ARB) са стандартно лечение на диабетната нефропатия. Прилагането им заедно с аналог на витамин Д може да има допълнителни ползи за блокиране на компенсаторната продукция на ренин в следствие на приложението на инхибитори на ренин-ангиотензиновата система.

За да тестват тази хипотеза, изследователите са приложили при мишки със streptozotocin-индуциран диабет витамин D аналог (paricalcitol), ARB (losartan) или комбинация от двата.

Бъбречното увреждане е било леко намалено с paricalcitol или losartan, давани поотделно. Комбинираното им приложение е било свързано с пълна превенция на албуминурията, възстановяване на бариерата на гломерулната филтрация и значимо намаление на гломерулната склероза.

„Обежаващите терапевтични ефекти на тази комбинация, наблюдавани при мишки с диабет, хвърлят нова светлина върху фармакологичната интервенция при диабетна нефропатия“, коментират авторите.