Витамин D аналог в лечението на диабетната нефропатия?


dd 01/12/2008

Комбинираното прилагане на витамин D аналог с ангиотензин II тип 1 рецепторен блокер може да намали допълнително бъбречното увреждане, наблюдавано при диабетна нефропатия, показаха резултатите от проучване при животнски модели на диабет, публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences. Aнгиотензин рецепторните блокери (ARB) са стандартно лечение на диабетната нефропатия. Прилагането им заедно с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.