ДОБЪР ДЕН01/12/2008

Новата ревизия на указанията за лечение на хипергликемията на Европейската асоциация за изследване на диабета и на Американската диабетна асоциация е основната ни статия в рубрика Терапия в този брой на Доктор D.

В кампанията „Заедно срещу диабета“ най-после се включиха народните ни представители като подписаха Декларация по повод на 14 ноември в покрепа на действията за ограничаване и контрол на захарния диабет в България.

Приоритет на отговорните институции, според този документ, трябва да бъде изготвянето на Национална програма и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации.

След приемането на програмата и плана за действие от Парламента, отговорните институции трябва да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на заложените цели.

Народните ни представители признават, че е наложително изграждането и въвеждането на Национален здравен регистър и на всеобхватна национална информационна система на пациентите с диабет в страната. Дано това да не остане само добро пожелание за бъдещето.

България бе класирана на последно място от 29 европейски страни по качество на лечение на диабета. Защо сме аутсайдери в това отношение може да четете по-подробно в рубрика Профилактика.

Данните показват, че имаме висока смъртност от свързани с диабета сърдечносъдови заболявания, висока честота на бъбречна недостатъчност, висока честота на ампутации (ръст от 50% всяка година), висок дял на пациенти с ниво на хемоглобин А1с над 7%, висок дял на хоспитализации и повторни хоспитализации… Голям брой пациенти са с недиагностициран (40%) или с лошоконтролиран (75%) диабет (А1с над 9%).

Да променим диабета през 2009!

1.Национален диабетен регистър = обективни показатели

2.Национална програма за борба с диабета = ясен ангажимент

3.Ранна диагноза и агресивно лечение на диабета = активно поведение

4.Крайни резултати = по-дълъг живот, по-добър живот, по-малко разходи, избягване на усложненията

5.Профилактика на ниво общо население:

–хранене

–физическа активност

Приятно четене на Доктор D!