Ограниченият калориен внос намалява съдържанието на триглицериди в миокарда01/12/2008

Спазването на много нискокалорийна диета за период от 16 седмици от пациенти със затлъстяване и диабет тип 2 намалява индекса на телесна маса, подобрява глюкозната регулация, понижава съдържанието на триглицериди в миокарда и повлиява благоприятно диастолната сърдечна функция, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Ameriacan College of Cardiology (1).

При затлъстели пациенти с диабет тип 2 складирането на триглицериди в миокардната тъкан може да бъде намалено с помощта на ограничен внос на калории, като подобна интервенция води до подобрение на диастолната функция, смятат авторите.

При 12 души с обезитет и диабет тип 2 е била назначена много ниско калорийна диета (450 kcal/ден), като е било преустановено прилаганото до момента лечение с инсулин. Целта на интервенцията е била да се постигне изразена загуба на тегло.

В началото и след 16 седмици са били проведени магнитно резонансна (MR) спекроскопия за определяне на съдържанието на триглицериди в миокарда и магнитно резонансно изобрязаване (MRI) за оценка на миокардната функция. Сравнени са били и промените в индекса на телесна маса (BMI) и гликирания хемоглобин (А1с).

Диетата е довела до намаление на BMI от 35.6+/-1.2 kg/m2 до 27.5+/-1.3 kg/m2 (p<0.001) и на хемоглобин А1с от 7.9+/-0.4% (изходно ниво) до 6.3+/-0.3% (р=0.006).

Наред с това е било установено понижение на съдържанието на триглицериди в миокарда от 0.88+/-0.12% до 0.64+/-0.14% (р=0.019), което е рефлектирало в подобряване на диастолната функция (променено съотношение между ранното пълнене и пълненето по време на предсърдна систола) от 1.02+/-0.08 до 1.18+/-0.06 (р=0.019).

Използван източник:

1.Hammer S., Snel M., Lamb H. et al. Prolonged caloric restriction in obese patients with type 2 diabetes mellitus decreases myocardial triglyceride content and improves myocardial function. J Am Coll Cardiol 2008, 52: 1006-1012 http://content.onlinejacc.org