Novo Nordisk ще инвестира в проект за стволови клетки01/12/2008
Фирма Novo Nordisk ще участва в съвместен проект с шведскобританската биотехнологична компания Cellartis (www.cellartis.com) за репрограмиране на човешки ембрионални стволови клетки (hES) в инсулин-произвеждащи бета-клетки. Целта е технологията да се използва за лечение на диабет тип 1. Третият партньор в проекта е Lund University в Швеция (www.lu.se/lund-university). Съгласно споразумението, Ново Нордиск ще получи изключителните права върху потенциалното ново лечение на диабет тип 1, докато Cellartis ще има правата върху технологията за диференциране на hES в хепатоцити, кардиомиоцити и др.