Нова ревизия на указанията за лечение на хипергликемията при диабет тип 201/12/2008

Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета* издадоха през октомври актуализирана версия на съвместните си препоръки за контрол на хипергликемията при диабет тип 2 от 2006 година. Консенсусният документ и коригираният от експертите стъпаловиден алгоритъм за започване и адаптиране на терапията за контрол на хипергликемията при диабет тип 2 са публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.