Нов SmartInsulin за лечение на диабет тип 101/12/2008

Фирма SmartCells и Юношеската фондация за изследване на диабета (JDRFD) ще разработват съвместно саморегулиращата се инсулинова формула SmartInsulin за лечение на диабет тип 1 и тип 2, като за целта фондацията ще инвестира $1 милион през първата година след подписаното споразумение.

SmartInsulin („умен инсулин“) се инжектира подкожно еднократно на ден и освобождава инсулин в зависимост от плазмената концентрация на глюкозата (глюкозата действа като молекула индикатор).

SmartInsulin наподобява максимално нормалната функция на здравия панкреас.

Продуктът се намира във фаза на предклинични проучвания (in vitro и in vivo). Състои се от биосъвместими полимерни глюкозо-свързващи молекули, които позволяват освобождаването на инсулин само ако концентрацията на плазмената глюкоза надхвърли определени стойности (по-високи от глюкозо-свързващия капацитет на полимерните молекули).

След понижаване на гликемията до прицелните нива, инжектираната дисперсия преустановява да освобождава инсулин до следващото повишаване на концентрацията на глюкозата.

Новият инсулин се свързва с много нисък риск за хипогликемии, въпреки че осигурява стриктен постоянен контрол на плазмената глюкоза както на гладно, така и след нахранване. Той се инжектира подкожно еднократно на ден, което също е голямо негово предимство.

Саморегулиращата се инсулинова формула намалява и нуждата от многократен самоконтрол на концентрацията на глюкозата.

Технологията вероятно ще се прилага и за доставката на други хормони (тиреоиден и растежен).

За допълнителна информация: http://www.smartinsulin.com/news/press/2008_press/2008_10_PR_Final.html