Икономика на диабета01/12/2008

Американците са изразходвали $12.5 милиарда за антидиабетни лекарства през 2007 в сравнение с $6.7 милиарда през 2001 (поскъпване 1.87 пъти), показват данните от икономически анализ, публикуван в Archives of Internal Medicine. Главната причина за стръмното повишаване на разходите за антидиабетна фармакотерапия е навлизането в употреба на нови и по-скъпи медикаменти.

В ревизираните си указания за лечение на диабет тип 2 – Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета препоръчват на лекарите да избират като първа мярка по-стари и по-евтини антидиабетни средства, които са доказали своя добър профил на ефективност и безопасност.

Друг феномен, водещ до увеличаване на финансовия товар на диабета, е усложняването на фармакотерапията (повече пациенти са на комбинирано лечение), както и увеличаването на лекарските прегледи – докато през 2000 година 14 милиона пациенти с диабет са посетили своите лекари, то техният брой е достигнал 19 милиона през 2007.

Промяната в стила на живот с цел да се отслабне на тегло и да се поддържа постигнатата загуба е водеща мярка за контрол на диабет тип 2.

Загубата на тегло, дори само на 4 kg, понижава ефективно гликемията. Данни от проследяването на пациенти, подложени на бариатрична хирургия, показаха, че редукция с 20 kg води до практически елиминиране на диабет тип 2.

В допълнение, отслабването на тегло и редовната физическа активност се свързват с подобряване на свързаните със затлъстяването сърдечносъдови рискови фактори като повишено артериално налягане и атерогенен липиден профил.

Ефективната редукция на тегло се свързва с плейотропни благопиятни ефекти и с добър профил на безопасност.

Интервенцията за промяна в стила на живот с цел да се постигне отслабване на тегло и да се поддържа постигната загуба е икономически най-ефективната мярка за контрол на диабет тип 2 и свързаните с него метаболитни нарушения.